PPHU PolimerPro
Łukasz Misiak, Arkadiusz Wesołek
Paterek, ul. Przemysłowa 1, 89-100 Nakło